Zvonik grkokatoličke crkve u Zagrebu Rusini-zg.hr Dio Karpatskog gorja


Početna
Novosti
Rusini Zagreba
Financijski plan Predstavnika
 
Kontakt
 
Srodni linkovi
Savez Rusina RH
Ruthen press
 

Ruske slovo

Novosti


Zagreb, 31. prosinca 2014.


- Programa rada Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba za  2015. godinu u wordu

 

Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), kao i usuglašenih kriterija za izradu programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu Predstavnik) dana 31. prosinca 2014. godine donio je

 PROGRAMA RADA

PREDSTAVNIKA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA  2015. GODINU

 UVOD

           Polazeći od prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba donio je prijedlog

Program rada

         Predloženim Programom rada za 2015. godine utvrđuju se programske aktivnosti na ostvarivanju prava i dužnosti Predstavnika sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, drugih zakona i akata.

          Program rada je sačinjavaju projekti čiji je cilj očuvanje nacionalnog identiteta kroz očuvanje jezika i pisma, vjere i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije, obilježavanje Dana Rusina u Republici Hrvatskoj, Dana Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba, Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba, informiranje, samoorganiziranje i udruživanje, te suradnja sa pripadnicima rusinske nacionalne manjine unutar Republike Hrvatske i autohtonim područjima zemalja iz kojih su Rusini doselili u Republiku Hrvatsku (Poljska, Slovačka Ukrajina, Rumunjska i Mađarska).

          Nadalje, program je sačinjen temeljem usuglašenih kriterija za izradu programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, koji su usvojeni od strane Koordinacije  vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te  činjenice da će se tijekom godine provesti izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i s tim u svezi i Gradu Zagrebu.

 

1. INFORMIRANJE

           Cilj programa je informiranje najšira javnosti o postojanju, djelovanju i problematici, odnosno perspektivama rusinske nacionalne manjine u Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Svakako je prioritet pravodobno informiranja pripadnika zajednice o sveukupnoj problematici od posebnog značenja za njih s posebnim naglaskom obilježavanje Dana Rusina Republike Hrvatske i organiziranje već tradicionalne Kulturne večeri Rusina Grada Zagreba.

 

1.1.   WEB STRANICA  www.rusini-zg.hr

              Budući je tijelom 2013. i dobrim dijelom 2014.  WEB stranica Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada zagreba bila učestalo „hakirana“ i s tim u svezi nije bila veliki dio u funkciji prioritetno će biti otklanjanje uočenog te njeno  redizajniranje kako bi se moglo obavljati objavljivane svih važnih informacije od značenja za pripadnike rusinske nacionalne manjine kako Grada Zagreba tako i za pripadnike rusinske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Informacije će se objavljivati na rusinskom i hrvatskom jeziku. Na predmetnoj stranici također će se objaviti Program rada Predstavnika kao i tijek njegove realizacije.

             Aktualizacija WEB stranice vršiti će se po potrebi, najmanje jedanput prije isteka kvartala.

            Osnove informiranja sastoje se iz slijedećeg:

▪ O Predstavniku

▪ Rusini u Zagrebu

▪ Značajni datumi i praznici

▪ Planovi za tekuće i buduće razdoblje

▪ Aktualnosti

▪ Kontakt

 

 

KVARTAL

NAMJENA

IZNOS  (kn)

I.

Otklanjanje „hakiranja“ i redizajniranje

1.000,00

II.

aktualiziranje

1.000,00

III.

aktualiziranje

1.000,00

IV.

aktualiziranje

2.000,00

Planirana sredstva:

5.000,00 kn

2.     IZDAVAŠTVO

 2.1. BILTEN

 

              U cilju pravodobnog informiranja pripadnika rusinske nacionalne manjine koji ne koriste internet kao medij, o osnovnim i dakako bitnim aktivnostima Predstavnika, izdat će se prema ukazanoj potrebi  a najmanje jedanput u tri mjeseca (kvartalno) informacije o radu Predstavnika u časopisu Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske "Nova Dumka" i dostavljati pripadnicima manjine uz korištenje već provjerenog načina distribucije od strane Predstavnika za Grad Zagreb. Trošak intelektualnih usluga pisanja, održavanja web stranice te dizajniranja iste iznosi 4.000,00 kn a slanja predmetnog časopisa je 2.000,00 kn.

        

2.2. SUFINANCIRANJE IZDAVANJA I PREZENTACIJE KNJIGA NA RUSINSKOM JEZIKU

 

           Tijekom 2014. godine u suradnji sa Koordinacijom rusinske nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezom Rusina Republike Hrvatske i „Rusnak“ – društvo rusina u Republici Hrvatskoj, Predstavnik će sufinancirati tiskanje knjige na rusinskom jeziku (kojima je izvršena recenzija). Planirani iznos sufinanciranja je oko 6.000,00 kn i ovisan je o broju stranice te osiguranim sredstvima od Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske (plaćanje usluge tiskanja i/ili donacije za izdavanje).

 

 

KVARTAL

NAMJENA

IZNOS  (kn)

I.

tiskanje knjige

-

II.

tiskanje knjige

3.000,00

III.

tiskanje knjige

3.000,00

IV.

tiskanje knjige

-

Planirana sredstva:

6.000,00 kn

 

3.     ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

               Temeljem ranijih godina provedenih anketa u svrhu utvrđivanja interesa za pohađanje dopunske škole na rusinskom jeziku u Gradu Zagrebu, utvrđena je potreba organiziranja  tijekom ljetnih praznika djece tz."Ljetne škole djece i mladeži pripadnika rusinske nacionalnosti".

            To je prvenstveno uvjetovano velikom disperzijom djece na području grada što onemogućava pohađanje dopunske škole po modelu "C". Ljetnu školu za pripadnike rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj a s tim u svezi i za pripadnike rusina Grada Zagreba tradicionalno uz financijsku potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta organizira Savez Rusina Republike Hrvatske. Škola u svom programu stavlja naglasak na učenje jezika i pisma Rusina te očuvanje rusinske kulture, poznavanje zemljopisa i povijesti prostora sa kojeg su doselili Rusini u Republiku Hrvatsku. Škola će se prema planu održati početkom srpnja u 2015. Planirana sredstva za sufinanciranje održavanja škole iznose 3.000,00 kn. Nadalje, u suradnji sa Koordinacijom rusinske nacionalne manjine Republike Hrvatske, spomenutim Savezom i Savjetom rusinske nacionalne manjine Republike Srbije planira se započeti sa organiziranjem ljetne škole mladeži iz zemalja gdje žive pripadnici rusinske nacionalne manje. Planirani trošak sufinanciranja za prisustvo mladeži iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije je 5.000,00 kn.

  

KVARTAL

             NAMJENA

IZNOS  (kn)

III.

sufinanciranje organizacije ljetnih škola        

 8.000,00

Planirana sredstva:

8.000,00 kn

 

4. MANIFESTACIJE

 

4.1. SUSRETI, SKUPOVI, VEČERI, …

    U suradnji sa Koordinacijom rusinske nacionalne manjine Republike Hrvatske i Vijećem rusinske nacionalne manjine općine Bogdanovci, predstavnik će sufinancirati organizaciju dječjeg rusinskog bala sredinom siječnja 2014. u Petrovcima za djecu iz područja Vukovarsko-srijemske županije. U svrhu promidžbe Predstavnik  će donirati Vijeću rusinske nacionalne manjine općine Bogdanovci sredstva u iznosu do 1.500,00 kn.

              U suradnji sa KPD Joakim Hardi iz Petrovaca u Zagrebu će se organizirati sredinom veljače izvedba predstave na rusinskom jeziku od strane člana spomenutog KUD-a. Planirani trošak sufinanciranja prijevoza i organizacije u Zagrebu je 7.000,00 kn.

              Sa Koordinacijom vijeća i predstavnika Rusina Republike Hrvatske, Predstavnik će u Vukovarsko-srijemskoj ili Osječko-baranjskoj županiji oko 25. svibnja 2015., odnosno u Zagrebu početkom lipnja organizirati svečanosti u svrhu obilježavanje Dana Rusina u Republici Hrvatskoj. Naime, početkom rujna 2009. Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske dao je suglasnost na prijedlog Koordinacije Vijeća i Predstavnika nacionalne manjine na donesenu Odluku o utvrđivanju Dana Rusina u Republici Hrvatskoj, odnosno zastavi, grbu i Svečanoj pjesmi Rusina Republike Hrvatske. Planirani trošak suorganizacije manifestacije u organizaciji Koordinacije rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj je 3.000,00 kn, a obilježavanja spomenutog dana u Zagrebu iznosi 9.000,00 kn

              Sredinom rujna 2015. planira se u prostorijama KUD Rusina i Ukrajinaca Zagreba organiziranje izvedbe monodrame na Rusinskom jeziku u izvedbi članova Kulturnog doma Rusina iz Vojvodine i u sklopu toga susret sa članovima Savjeta rusinske nacionalne manjine Srbije. Planirani trošak organizacije dolaska, smještaja i organizacije iznosi 7.000,00 kn

             Krajem studenog 2015. Predstavnik planira organizirati Kulturno-zabavnu večer Rusina Grada Zagreba, u sklopu koje će se obilježiti i Dan Predstavnika. Planirani trošak organizacije dolaska rusinskog KUD-a, orkestra i same večeri iznosi 24.000,00 kn

            Sredinom svibnja u planu je nastup u Zagrebu jednog renomiranog rusinskog folklornog ansambla iz zemlje ili inozemstva radi nastupa na danu nacionalnih manjina Grada Zagreba. Troškovi boravka i organizacije za nastup planiraju se u iznosu 8.000,00 kn

 

KVARTAL

NAMJENA

IZNOS (kn)

I.

 

                 8.500,00

II.

 

27.000,00

III.

 

7.000,00

IV.

 

24.000,00

Planirana sredstva:

66.500,00 kn

  

4.     POSJETE PREDSTAVNIKA i/ili PRIPADNIKA RUSINSKE NACIONALNE
 MANJINE GRADA ZAGREBA MANIFESTACIJAMA RUSINA

 

           U cilju poticanja suradnje i realizacije  planiranih projekata, Predstavnik će predvidivo krajem  lipnja 2015. planira posjetiti tradicionalni festival Rusina  koji se održava  u Ruskom Krsturu (Srbija) gdje se tradicionalno dogovara suradnja Rusina za buduće razdoblje i utvrđuju smjernica za naredno razdoblje, radi čuvanja i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta pripadnika rusinske nacionalne manjine na prostorima gdje žive i djeluju njihove udruge. Nadalje, planira se učešće kao promatrača na svjetskom kongresu Rusina  tijekom srpnja ili kolovoza (mjesto i datum još nije utvrđen) U slučaju da se Svjetski kongres Rusina ili Vijeća rusina, rusnaka i lemka održava u Republici Hrvatskoj u sklopu manifestacije „Kad je golubica letjela“, predstavnik će prisustvovati i tim manifestacijama i financijski pripomoći njegovo održavanje u iznosu 2.000,00 kn0,. Pored navedenog Predstavnik i/ili njegov izaslanik prisustvovati će središnjoj kulturnoj manifestaciji Rusina u Petrovcima koja se tradicionalno organizira početkom lipnja u Petrovcima pod nazivom „Petrovačko zvono“   te manifestaciji rusinske kulture u Mikluševcima („Mikluševačko ljeto“). Planirani iznos troškova je 14.000,00 kn.

                 

KVARTAL

NAMJENA

IZNOS  kn

I.

troškovi putovanja u inozemstvo

-

II.

troškovi putovanja u inozemstvo

7.000,00

III.

troškovi putovanja u inozemstvo

7.000,00

IV.

troškovi putovanja u inozemstvo

-

Planirana sredstva:

14.000,00 kn

  

6. KOORDINACIJA RUSINSKE NACIONALN MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

U cilju rješavanja zajedničkih ciljeva i prava Rusina na području Republike Hrvatske sufinancirati će prihvaćeni programi rada Koordinacije za  organizaciju sastanaka i troškovi organiziranja sjednica izvan Zagreba i posebno sufinanciranje tradicionalne V. Ruthenijade za djecu i mladež rusinske nacionalnosti (stari dječji sportovi) u Republici Hrvatskoj na kojoj uzimaju učešće i Rusini iz dijaspore a koju se planira organizirati krajem školske godine, odnosno sredinom lipnja 2015. Planirani iznos sufinanciranja u vidu donacije iznosi 3.000,00 kn.

 

KVARTAL

             NAMJENA

IZNOS  (kn)

I.

Troškovi  Koordinacije      

3.000,00

Planirana sredstva:

3.000,00 kn

  

7.  KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

 

Sufinancirati će zajednički program na kojemu će biti predstavljene nacionalne manjine Grada Zagreba, u sklopu kojeg se planira nastup poznatog rusinskog KUD-a iz zemlje ili inozemstva uz ponudu rusinskih slastica, a s tim u svezi i sufinanciranje prijevoza članova društva i njihovog boravka u Zagrebu (sredstva su planirana u točki 6.). Sufinanciranje ostalih zajedničkih programa u organizaciji Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba biti će sukladno postignutom dogovoru na Koordinaciji. Trošak dolaska i boravka iskazan je u prethodnim točkama Plana.

  

8. PRIKAZ SREDSTAVA PO KVARTALIMA

 

KVARTAL

NAMJENA

IZNOS  (kn)

I.

troškovi programa

13.500,00

II.

troškovi programa

38.000,00

III.

troškovi programa

26.000,00

IV.

troškovi programa

25.000,00

Ukupno planirana sredstva za programe 2015. godine:  

102.500 kn

Zagreb, 31. prosinca 2014.

 

Predstavnik rusinske nacionalne manjine

Grada Zagreba

mr.sc. Irinej Mudri

povratk na novosti


©Ahnetka Balatinac

Knjige


Časopisi

Casopis Saveza Rusina i UKrajinaca RH

Vjencic casopis za djecu

Misli s Dunava - godisnjak

copenhague et # 8217; s en mer dévoile son automne / hiver 2016 identification de somptueux pyjama.ADIDAS ZX 850la marque utilise des mélanges de soie et cachemire luxueux de soie imprimée dans diverses séries d'ultra paresseux,Adidas Climacool Boat Lace ultra confortable journée pyjama, avec des pulls a col roulé, écharpes et débordait chapeaux jeté pour faire bonne mesure.women's superstar adidas..ADIDAS ACE 16 AG.ADIDAS YEEZY BOOST 550d'une palette de foret verte, bleu ciel gris ardoise et miroitante ne fait qu'ajouter a l'étiquette et # 8217; s de l'esthétique.garde un œil sur tout a la mer fw16 quand il atterrit dans le courant de l'année par l'étiquette et # 8217; s webstore,Adidas Originals Superstar Slip On W ou vous pourrez consulter la marque & # 8217; s ss16 collection pendant que vous attendez.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTtrussardi a récemment remis sur notre radar et on aime ce que nous constatons depuis leur 1911 collection.ADIDAS GAZELLEnous vous donnons ici un examen détaillé de leur printemps / été 2010 des baskets.ils sont tous des sommets élevés, simple en termes de sihouette, choix des matériaux encore fantastique prime, modeles et couleurs.ADIDAS ULTRA BOOSTregardez la liste complete de trussardi 1911 printemps / été 2010 baskets apres le saut.ADIDAS WHITE MOUNTAINEERING Boost
index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index
Friend link:Nike Huarache Mens Shoes,Nike Air Jordan Sky High OG Shoes,Nike Air Max 1 Ultra SE Shoes,Nike Air Max 2016,2017 Nike Air Max,Nike Air Max 90 Mid